log in

Władze

Zarząd

Prezes Zarządu: gen. dyw. rez. Wiesław Michnowicz

Wiceprezes ds. Organizacyjnych: Roman Kaczmarek

Wiceprezes ds. Sportu: Jerzy Zając

Wiceprezes ds. Proobronnych: Robert Olejnik

Sekretarz: Ryszard Suwała

 

 


 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Wojciech Białek

Zastępca: Lucjan Ochota

Członek: Radosław Szóstek