log in

Sekcje

  Sekcja strzelecka - Ziemowit Patek tel. 693323270


  Sekcja proobronna - Leszek Grzegorzak tel. 697995349


  Sekcja sportów walki - Grzegorz Łukowiak tel. 728937829


  Sekcja kolekcjonerska - Ryszard Jakuszyk tel. 531991229