log in
Ziemowit Patek

Ziemowit Patek

FINAŁ GUBIŃSKIEJ LIGI W STRZELANIU DYNAMICZNYM

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA FINAŁU GUBIŃSKIEJ LIGI W STRZELANIU DYNAMICZNYM

Organizator:  Stowarzyszenie Strzelecko – Obronne Gubiński Klub Sportowy „Pionier”

Kierownik zawodów: Jerzy Zając

Termin i miejsce: 24 października 2021 r. (niedziela) na terenie strzelnicy "PIONIER" przy ulicy Koszarowej w Gubinie.

Cel zawodów: Podnoszenie umiejętności strzeleckich, popularyzacja sportów strzeleckich, integracja środowisk strzeleckich. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników. Zawody rankingowe ligi strzeleckiej - dynamicznej.

Warunki uczestnictwa: W zawodach uczestniczą członkowie SSO GKS PIONIER, zawodnicy innych klubów oraz osoby niezrzeszone po uprzedniej weryfikacji umiejętności w ramach treningu.
Młodzież od lat 14 uczestniczy za pisemną zgodą rodziców.
Prowadzący strzelanie i sędziowie mogą brać udział w zawodach.

Dane osobowe: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922.), jest Stowarzyszenie Strzelecko - Obronne Gubiński Klub Sportowy Pionier z siedzibą w Gubinie, 66-620 Gubin, ul. Piastowska 24a.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie do czasu rozpoczęcia zawodów. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją zawodów także we współpracy z innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów.

Zgłoszenia: O uczestnictwie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 23.10.2021 (sobota). W przypadku niewykorzystania limitu miejsc istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów w biurze zawodów.
Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach muszą zarejestrować się w wyznaczonym terminie:

tu możesz dokonać zgłoszenia

i w dniu zawodów w biurze zawodów o ile będą wolne miejsca.

Broń i amunicja: Organizator zawodów jest w posiadaniu następujących rodzajów broni.
9x19 mm Para – (Glock 17, SIG P228, CZ P-09,)
12/70 – (Mossberg Maverick)
5,6 mm LR (AR-15)
które w miarę możliwości będzie można użyć w trakcie zawodów.

Konkurencje:
1. strzelba gładkolufowa pump action
- strzelba rozładowana z suwadłem w przednim położeniu, odbezpieczona. Zawodnik ładuje 5 szt. amunicji i czeka na sygnał timera. Po sygnale biegnie do wyznaczonego stanowiska strzeleckiego
i strzela do 5 metalowych celów, po czym doładowuje strzelbę 5 szt. amunicji i strzela do kolejnych 5 metalowych celów. Cele znajdują się w odległości 10 do 15m. Do wyniku końcowego liczy się czas przebiegu + 5 sekund karnych za każdy nietrafiony cel. Za cel trafiony uważa się obalony popper i kółko lub kwadrat zrzucone z podstawy. Dozwolone przyrządy celownicze „szczątkowe” składające się z muszki i szyny celowniczej, broń powtarzalna. Dopuszcza się używanie amunicji maksymalnie 28g.

Ilość amunicji: 

12/70 – 10 szt.


2. silhouette
- broń - pistolet centralnego zapłonu,  2 magazynki załadowane po 10 sztuk amunicji, postawa stojąca. Cele - figurki silhouette po 5 sztuk (kurczak, dzik, indyk, muflon), oddalone o 9, 12, 15, 18 m od stanowiska strzeleckiego. Na sygnał timera zawodnik podpina magazynek, przeładowuje i oddaje strzały po 5 do każdej kategorii celów, wymienia magazynek i kontynuuje strzelanie. W przypadku oddania szóstego i kolejnego strzału do danej grupy celów nawet w przypadku trafienia zawodnik otrzymuje punkty karne jak za niestrącony cel. Wynik stanowi czas strzelania +5 sekund za każdy nietrafiony cel.

Ilość amunicji: 

9mm para – 20 szt.


3. 3gun
- broń - karabin bocznego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu i strzelba gładkolufowa pump action, przyrządy mechaniczne. Cele i przebieg zmiennie. Przebieg i poszczególne elementy zostaną omówione przed rozpoczęciem konkurencji.

Ilość amunicji:

.22 LR – 10 szt.

9 mm Para – 10 szt.

12/70 – 10 szt.

4. Tor dynamiczny
- broń - pistolet centralnego zapłonu, przyrządy mechaniczne. Wynik stanowi czas przebiegu i punkty karne: 3 sekundy za pole Charlie na tarczy IPSC, 5 sekund za pole Delta na tarczy IPSC, 10 sekund za nietrafiony cel IPSC, 5 sekund za niestrącony popper i metalowy cel, 5 sekund za każde przekroczenie wyznaczonej lini za przesłoną oraz 5 sekund za każde przejście nad listwą wyznaczającą trasę. 10 sekund kary za każde przemieszczanie się z palcem na spuście. 
Broń, niezależnie od kierunku biegu zawsze skierowana w stronę kulochwytu pod rygorem dyskwalifikacji. Trasa i poszczególne elementy zostaną omówione przed rozpoczęciem konkurencji.

Ilość amunicji:

9 mm Para – 20 szt.

Klasyfikacja obowiązująca w Gubińskiej Lidze w Strzelectwie Dynamicznym:
• Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej konkurencji zawodów.
• O miejscu decyduje suma czasów z trzech najlepszych edycji w poszczególnych konkurencjach. Brak startu w konkurencji +120s
• Puchar zdobywa zawodnik, który uzyska najkrótszy czas z trzech najlepszych edycji we wszystkich czterech konkurencjach.

Nagrody:
• Miejsca 1-3 za konkurencje w poszczególnych edycjach: medale

• Miejsca 1-3 za konkurencje w lidze: medale

• Miejsca 1-3 za punktację generalną z trzech edycji: puchary

Opłaty:

• Opłata organizacyjna: 20 zł
• Członkowie SSO GKS Pionier korzystający z własnej broni i amunicji nie ponoszą dodatkowych kosztów przy zgłoszeniu elektronicznym lub 5 zł za konkurencję przy zgłoszeniu w dniu zawodów.

• Zawodnicy niezrzeszeni i członkowie innych klubów ponoszą opłatę 15 zł za każdą konkurencję zgłoszoną elektronicznie lub 20 zł przy zgłoszeniu w dniu zawodów.
• Zawodnicy korzystający z broni i amunicji organizatora ponoszą koszty amunicji według stawek:
- amunicja 9/19 - pcz - 1,5 zł za sztukę
- amunicja bocznego zapłonu - 0,5 zł za sztukę
- amunicja strzelba gładkolufowa - 1,5 zł za sztukę

Harmonogram zawodów:
od 09:00 – Rejestracja zawodników
9:30 – Otwarcie zawodów
10:00 – 14:00 - Przeprowadzenie konkurencji strzeleckich.
14:30 – 15:00 – Podsumowanie zawodów

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od panujących warunków pogodowych.

W trakcie zawodów przewidziany jest catering.

Bezpieczeństwo

 • Wszystkich uczestników obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu strzelnicy i bezwzględne podporządkowanie się komendom prowadzącego strzelanie.

 • W trakcie przeprowadzania zawodów zabrania się kategorycznie, przenoszenia broni przez uczestników zawodów w inny sposób niż w walizkach transportowych, futerałach, pokrowcach itp. Dotyczy to również broni krótkiej. Ponadto każdy z zawodników obowiązkowo musi posiadać znacznik bezpieczeństwa do swojej broni w trakcie przeprowadzania konkurencji.

Postanowienia końcowe:
W sprawach nie objętych regulaminem decydujący głos należy do organizatora

 • Dział: wkrótce

Terminarz treningów i zawodów 2021

styczeń 23 sobota  trening
31 niedziela  trening
luty 14 niedziela  trening
28 niedziela 1. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Tarczowym
marzec 6 sobota  trening
20 sobota 1. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym
kwiecień 11 niedziela  trening
17 sobota Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa SSO GKS Gubin
maj 15 sobota  trening
23 niedziela Piknik Strzelecki
czerwiec 12 sobota  trening
20 niedziela 2. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym
lipiec 10 sobota  trening
24 sobota  trening
sierpień 7 sobota  trening
15 niedziela Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Krośnieńskiego z okazji Święta Wojska Polskiego
wrzesień 19 niedziela  trening
25 sobota 3. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym
październik 2 sobota  trening
24 niedziela 4. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym
listopad 6 sobota  trening
13 sobota Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Gubina z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
grudzień 5 niedziela Mikołajkowy Piknik Strzelecki
18 sobota  trening
 • Dział: pionier

Gubińska Liga w Strzelectwie Tarczowym i Dynamicznym 2021

Regulamin

Ligi Strzeleckiej 2021

 1. Organizator
 • Stowarzyszenie Strzelecko - Obronne Gubiński Klub Sportowy "PIONIER".
 1. Cel zawodów
 • Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych.
 • Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
 1. Termin i miejsce
 • Zawody tarczowe: 28 lutego, 17 kwietnia, 15 sierpnia, 13 listopada
 • Zawody dynamiczne: 20 marca, 20 czerwca, 25 września, 24 października
 • Strzelnica Pionier Gubin, ul. Koszarowa 
 1. Uczestnicy
 • W zawodach uczestniczą członkowie SSO GKS Pionier, zawodnicy innych klubów oraz osoby niezrzeszone po uprzedniej weryfikacji umiejętności w ramach treningu.
 • W zawodach uczestniczy młodzież od 14 lat za pisemną zgodą rodziców i dorośli.
 • Prowadzący strzelanie mogą uczestniczyć w zawodach.
 1. Konkurencje
 • zawody tarczowe
  • pistolet bocznego zapłonu strzelanie precyzyjne
  • pistolet bocznego zapłonu strzelanie szybkie
  • pistolet centralnego zapłonu strzelanie precyzyjne
  • pistolet centralnego zapłonu strzelanie szybkie
  • karabin bocznego zapłonu
  • karabin centralnego zapłonu standard
  • karabin centralnego zapłonu open
  • karabin centralnego zapłonu optyka
  • strzelba gładkolufowa – breneka
  • strzelba gładkolufowa – breneka szybka
 • zawody dynamiczne
  • strzelba gładkolufowa pump action
  • silhouette
  • tory dynamiczne
  • 3gun
 1. Opis konkurencji
  • pistolet bocznego zapłonu strzelanie precyzyjne

– odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 2 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych – 3 minuty. ) Dozwolone przyrządy mechaniczne . Cel – tarcza pierścieniowa TS-4.

 • pistolet bocznego zapłonu strzelanie szybkie

– odległość 25m, bez strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów – 2x10 sekund, z przerwą na zmianę magazynka. Dozwolone przyrządy mechaniczne . Cel - tarcza pierścieniowa TS-4.

 • pistolet centralnego zapłonu strzelanie precyzyjne

– odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 2 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych – 3 minuty. ) Dozwolone przyrządy mechaniczne . Cel – tarcza pierścieniowa TS-4.

 • pistolet centralnego zapłonu strzelanie szybkie

– odległość 25m, bez strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów – 20 sekund. Dozwolone przyrządy mechaniczne . Cel - tarcza pierścieniowa TS-4.

 • karabin bocznego zapłonu

 – odległość – 50m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca bez podpórki , czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Dozwolone przyrządy mechaniczne otwarte (muszka, szczerbinka). Cel - tarcza pierścieniowa TS-1.

 • karabin centralnego zapłonu standard

– odległość – 100m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej), czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Dozwolone przyrządy mechaniczne otwarte (muszka, szczerbinka). Cel - tarcza TS-4.

 • karabin centralnego zapłonu open

– odległość – 100m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej), czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Dozwolone przyrządy mechaniczne. Cel - tarcza TS-4.

 • karabin centralnego zapłonu optyka

– odległość – 100m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej), czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Cel - tarcza TS-1 snajper.

 • strzelba gładkolufowa - breneka

– odległość 25m, bez strzałów próbnych, 5 strzałów ocenianych, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów 3 minuty. Dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne. Cel - tarcza pierścieniowa TS-4.

 • strzelba gładkolufowa – breneka szybka

– odległość 25m, bez strzałów próbnych, 5 strzałów ocenianych, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów 10 sekund. Dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne. Cel - tarcza pierścieniowa TS-4.

 • strzelba gładkolufowa pump action

- strzelba rozładowana z suwadłem w przednim położeniu, odbezpieczona. Zawodnik ładuje 5 szt. amunicji i czeka na sygnał timera. Po sygnale biegnie do wyznaczonego stanowiska strzeleckiego i strzela do 5 metalowych celów, po czym doładowuje strzelbę 5 szt. amunicji i strzela do kolejnych 5 metalowych celów. Cele znajdują się w odległości 10 do 15m. Do wyniku końcowego liczy się czas przebiegu + 5 sekund karnych za każdy nietrafiony cel. Dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne, broń powtarzalna. Dopuszcza się używanie amunicji maksymalnie 28g.

 • silhouette

- broń – pistolet centralnego zapłonu, 2 magazynki załadowane po 10 sztuk amunicji, postawa stojąca. Cele - figurki silhouette po 5 sztuk (kurczak, dzik, indyk, muflon), oddalone o 9, 12, 15, 18m od stanowiska strzeleckiego. Na sygnał sędziego zawodnik podpina magazynek i przeładowuje broń. Na sygnał timera oddaje strzały po 5 do każdej kategorii celów. Wymiana magazynka wlicza się do czasu konkurencji. Wynik stanowi czas strzelania +5s za każdy nietrafiony cel.

 • tory dynamiczne

Broń - pistolet centralnego zapłonu, przyrządy mechaniczne. Ilość sztuk amunicji, cele i przebieg zmiennie. Opis i możliwość treningu podane na dwa tygodnie przed zawodami.

 • trigun

Broń - pistolet centralnego zapłonu, karabin bocznego zapłonu i strzelba gładkolufowa pump action, przyrządy mechaniczne. Ilość sztuk amunicji, cele i przebieg zmiennie. Opis i możliwość treningu podane na dwa tygodnie przed zawodami.

 1. Klasyfikacja
 • Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej konkurencji zawodów tarczowych
  i dynamicznych.
 • O miejscu decyduje suma punktów z trzech najlepszych edycji w poszczególnych konkurencjach.
 • Puchar w klasyfikacji tarczowej zdobywa zawodnik, który uzyska największą ilość punktów z trzech najlepszych edycji w konkurencjach:
  • pistolet bocznego zapłonu strzelanie precyzyjne
  • pistolet centralnego zapłonu strzelanie precyzyjne
  • karabin bocznego zapłonu
  • karabin centralnego zapłonu standard
  • strzelba gładkolufowa – breneka
 • Puchar w klasyfikacji dynamicznej zdobywa zawodnik, który uzyska najkrótszy czas z trzech najlepszych edycji we wszystkich czterech konkurencjach
 1. Nagrody
 • Miejsca 1-3 za konkurencje w poszczególnych edycjach: medale.
 • Miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej puchary, medale, nagrody rzeczowe.
 1. Broń i amunicja
 • Broń i amunicję zapewnia organizator z wyjątkiem karabinu centralnego zapłonu z optyką.
 • Można korzystać z własnej broni i amunicji.
 1. Opłaty
 • Opłata związana z zabezpieczeniem technicznym i cateringiem 20 zł.
 • Członkowie SSO GKS Pionier korzystający z własnej broni i amunicji nie ponoszą dodatkowych kosztów przy zgłoszeniu elektronicznym lub 5 zł przy zgłoszeniu w dniu zawodów.
 • Zawodnicy niezrzeszeni i członkowie innych klubów ponoszą opłatę 15 zł za każdą konkurencję zgłoszoną elektronicznie lub 20 zł przy zgłoszeniu w dniu zawodów.
 • Zawodnicy korzystający z broni i amunicji organizatora ponoszą koszty amunicji według stawek:
  • amunicja 9/19 - pcz - 1,5 zł za sztukę
  • amunicja bocznego zapłonu - 0,5 zł za sztukę
  • amunicja 7,62 - kcz - 2 zł za sztukę
  • amunicja strzelba gładkolufowa śrut - 1,5 zł za sztukę
  • breneka - 4 zł za sztukę
 1. Bezpieczeństwo
 • Wszystkich uczestników obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu strzelnicy i bezwzględne podporządkowanie się komendom prowadzącego strzelanie.
 • W trakcie przeprowadzania zawodów zabrania się kategorycznie, przenoszenia broni przez uczestników zawodów w inny sposób niż w walizkach transportowych, futerałach, pokrowcach itp. Dotyczy to również broni krótkiej. Ponadto każdy z zawodników obowiązkowo musi posiadać znacznik bezpieczeństwa do swojej broni w trakcie przeprowadzania konkurencji.
 1. Zgłoszenia
 • Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie i na miejscu w wyznaczonych terminach.
 • Wszelkich informacji udziela Ziemowit Patek tel. 693 32 32 70.
 1. Postanowienia końcowe
 • W sprawach nie objętych regulaminem decydujący głos należy do organizatora.

 

                                                                                                                                     Ziemowit Patek

1. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym

Przy przy bardzo wietrznej pogodzie rozegrano 1. Edycję Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym. Kilkunastu zawodników walczyło o medale w czterech konkurencjach: 3gun, tor dynamiczny, silhouette i strzelbie gładkolufowej. W stosunku do zeszłorocznej ligi pojawiły się nowe układy toru dynamicznego i 3gun. Zwiększona została ilość strzałów. Mimo niesprzyjającej aury atmosfera była sympatyczna, a zabawa przednia. Maciej Sipek otrzymał pamiątkową koszulkę Pioniera za komplet medali uzyskany w zawodach. Krzysztof Kaszek odebrał zaległy złoty medal "Za Zasługi Dla SSO GKS Pionier". Wśród obecnych na ceremonii zakończenia zawodów rozlosowano upominki. Catering zabezpieczyła Restauracja Iskra

W poszczególnych konkurencjach triumfowali:

3gun

 1. Ziemowit Patek
 2. Maciej Sipek
 3. Michał Jakuszyk

Silhouette

 1. Sebastian Bednarek
 2. Maciej Sipek
 3. Jerzy Zając

Tor dynamiczny

 1. Maciej Sipek
 2. Michał Jakuszyk
 3. Rafał Nagi

Strzelba gładkolufowa

 1. Ziemowit Patek
 2. Maciej Sipek
 3. Rafał Nagi

Komunikat zawodów

 • Dział: News
Subskrybuj to źródło RSS