log in
Ziemowit Patek

Ziemowit Patek

Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa SSO GKS PIONIER

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR PREZESA SSO GKS PIONIER

Organizator: Stowarzyszenie Strzelecko – Obronne Gubiński Klub Sportowy „Pionier”

Kierownik zawodów: Jerzy Zając

Termin i miejsce: 24 kwietnia 2021 r. (sobota) na terenie strzelnicy „Pionier” przy ul. Koszarowej w Gubinie.

Cel zawodów: Podnoszenie umiejętności strzeleckich, popularyzacja sportów strzeleckich, integracja środowisk strzeleckich. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników. Zawody rankingowe ligi strzeleckiej - tarczowej.

Warunki uczestnictwa: W zawodach uczestniczą członkowie SSO GKS PIONIER, zawodnicy innych klubów oraz osoby niezrzeszone po uprzedniej weryfikacji umiejętności w ramach treningu.

Młodzież od lat 14 uczestniczy za pisemną zgodą rodziców.

Prowadzący strzelanie i sędziowie mogą brać udział w zawodach.

Dane osobowe: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922.), jest Stowarzyszenie Strzelecko - Obronne Gubiński Klub Sportowy Pionier z siedzibą w Gubinie, 66-620 Gubin, ul. Piastowska 24a.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie do czasu rozpoczęcia zawodów. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją zawodów także we współpracy z innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów.

Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku na zdjęciach i filmach na stronie klubu, w prasie, telewizji i mediach społecznościowych.

Zgłoszenia: O uczestnictwie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 23.04.2021 (piątek). W przypadku niewykorzystania limitu miejsc istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów w biurze zawodów.

Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach muszą zarejestrować się w wyznaczonym terminie na stronie: Tu możesz zarejestrować start

Broń i amunicja: Organizator zawodów jest w posiadaniu następujących rodzajów broni.

9x19mm Para – (Glock 17, SIG P228, CZ P-09,)

5,6mm – (Walther GSP, Margolin, TOZ 16, TOZ 17)

12/70 – (Mossberg Maverick)

7,62x39 – (AKMS, AKM, CZ 527)

5,56x45 – (S&W MP15)

które w miarę możliwości będzie można użyć w trakcie zawodów.

Konkurencje:

 1. Pistolet bocznego zapłonu – odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 2 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych – 3 minuty. ) Dozwolone przyrządy mechaniczne. Cel – tarcza pierścieniowa TS-4

 2. Pistolet centralnego zapłonu – odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 2 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych – 3 minuty. ) Dozwolone przyrządy mechaniczne. Cel – tarcza pierścieniowa TS-4

 3. Szybkie strzelanie z pistoletu bocznego zapłonu – odległość 25m, bez strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów – 2x10 sekund (z przerwą na wymianę magazynka). Dozwolone przyrządy mechaniczne. Cel – Tarcza pierścieniowa TS4.

 4. Szybkie strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu – odległość 25m, bez strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów – 20 sekund. Dozwolone przyrządy mechaniczne. Cel – Tarcza pierścieniowa TS4.

 5. Karabin bocznego zapłonu klasa standard – odległość – 50m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca bez podpórki, czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Tarcza pierścieniowa TS-1. Dozwolone przyrządy celownicze otwarte (muszka, szczerbinka)

 6. Strzelba gładkolufowa, breneka – odległość 25m, bez strzałów próbnych, 5 strzałów ocenianych, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów 3 minuty. Tarcza pierścieniowa TS4. Dozwolone przyrządy celownicze „szczątkowe”, składające się z muszki i szyny celowniczej.

 7. Szybkie strzelanie ze strzelby gładkolufowej, breneka  – odległość 25 m, bez strzałów próbnych, 5 strzałów ocenianych, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów 10 sekund. Dozwolone przyrządy celownicze „szczątkowe” składające się z muszki i szyny celowniczej. Cel - tarcza pierścieniowa TS-4

 8. Karabin centralnego zapłonu 100m, klasa standard - 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne w klasie standard (otwarte, muszka i szczerbinka) postawa leżąca z podpórką. Czas na oddanie strzałów próbnych: 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych: 10 minut. Cel tarcza pierścieniowa TS-4.

 9. Karabin centralnego zapłonu 100m, klasa open – 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, dozwolone przyrządy mechaniczne zamknięte, postawa leżąca z podpórką. Czas na oddanie strzałów próbnych: 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych: 10 minut. Cel tarcza pierścieniowa TS-4. Klub nie zabezpiecza broni do tej konkurencji

 10. Karabin centralnego zapłonu 100m, klasa optyka – odległość – 100m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej), czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Cel - tarcza TS-1 snajper. Klub nie zabezpiecza broni do tej konkurencji

Na terenie strzelnicy obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa zgodne z regulaminem strzelnicy. Używanie pasów mocowanych do broni, rękawic, kombinezonów i okularów strzeleckich (nie mylić z ochronnymi) jest niedozwolone.

Nagrody

• Miejsca 1-3 za konkurencje: medale.

• Miejsca 1-3 w klasyfikacji pucharowej: medale

• Miejsce 1 klasyfikacji pucharowej: Puchar Prezesa SSO GKS Pionier

Klasyfikacja Pucharu Prezesa SSO GKS Pionier:

Puchar zdobywa zawodnik, który uzyska największą ilość punktów w konkurencjach: 

pistolet bocznego zapłonu strzelanie precyzyjne

pistolet centralnego zapłonu strzelanie precyzyjne

karabin bocznego zapłonu

karabin centralnego zapłonu standard

strzelba gładkolufowa – breneka

Klasyfikacja obowiązująca w lidze strzeleckiej:

Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej konkurencji zawodów.

O miejscu decyduje suma punktów z trzech najlepszych edycji w poszczególnych konkurencjach.

Puchar w klasyfikacji tarczowej zdobywa zawodnik, który uzyska największą ilość punktów z trzech najlepszych edycji w konkurencjach:

pistolet bocznego zapłonu strzelanie precyzyjne

pistolet centralnego zapłonu strzelanie precyzyjne

karabin bocznego zapłonu

karabin centralnego zapłonu standard

strzelba gładkolufowa – breneka

Opłaty

 Opłata organizacyjna 20 zł

Członkowie SSO GKS Pionier korzystający z własnej broni i amunicji nie ponoszą dodatkowych kosztów jeśli zgłoszą się elektronicznie. W dniu zawodów 5 zł za każdą konkurencję

Zawodnicy niezrzeszeni i członkowie innych klubów ponoszą opłatę 15 zł za każdą konkurencję przy zgłoszeniu elektronicznym. 20 zł przy zgłoszeniu w biurze zawodów

• Zawodnicy korzystający z broni i amunicji organizatora ponoszą koszty amunicji według stawek:

o amunicja 9/19 - pcz - 1,5 zł za sztukę

o amunicja bocznego zapłonu - 0,5 zł za sztukę

o amunicja 7,62 - kcz - 2 zł za sztukę

o amunicja strzelba gładkolufowa śrut - 1,5 zł za sztukę

o breneka - 4 zł za sztukę

Harmonogram zawodów:

od 09:00 – Rejestracja zawodników

9:30 – Otwarcie zawodów

10:00 – 14:00 - Przeprowadzenie konkurencji strzeleckich.

14:30 – 15:00 – Podsumowanie zawodów

Wszystkich uczestników obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu strzelnicy i bezwzględne podporządkowanie się komendom prowadzącego strzelanie.

W trakcie przeprowadzania zawodów zabrania się kategorycznie, przenoszenia broni przez uczestników zawodów w inny sposób niż w walizkach transportowych, futerałach, pokrowcach itp. Dotyczy to również broni krótkiej. Ponadto każdy z zawodników obowiązkowo musi posiadać znacznik bezpieczeństwa do swojej broni w trakcie przeprowadzania konkurencji.

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od panujących warunków pogodowych.

W sprawach nie objętych regulaminem decydujący głos należy do organizatora

Uwaga! Zawody przełożone

UWAGA!!!

W związku z obostrzeniami sanitarnymi 1. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym zostaje przesunięta na inny termin.

Liczymy, że zawody tarczowe w kwietniu odbędą się zgodnie z kalendarzem, a te zaległe nadrobimy w maju

1. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA 1. EDYCJI GUBIŃSKIEJ LIGI W STRZELANIU DYNAMICZNYM

Organizator:  Stowarzyszenie Strzelecko – Obronne Gubiński Klub Sportowy „Pionier”

Kierownik zawodów: Jerzy Zając

Termin i miejsce: 8 maja 2021 r. (sobota) na terenie strzelnicy "PIONIER" przy ulicy Koszarowej w Gubinie.

Cel zawodów: Podnoszenie umiejętności strzeleckich, popularyzacja sportów strzeleckich, integracja środowisk strzeleckich. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników. Zawody rankingowe ligi strzeleckiej - dynamicznej.

Warunki uczestnictwa: W zawodach uczestniczą członkowie SSO GKS PIONIER, zawodnicy innych klubów oraz osoby niezrzeszone po uprzedniej weryfikacji umiejętności w ramach treningu.
Młodzież od lat 14 uczestniczy za pisemną zgodą rodziców.
Prowadzący strzelanie i sędziowie mogą brać udział w zawodach.

Dane osobowe: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922.), jest Stowarzyszenie Strzelecko - Obronne Gubiński Klub Sportowy Pionier z siedzibą w Gubinie, 66-620 Gubin, ul. Piastowska 24a.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie do czasu rozpoczęcia zawodów. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją zawodów także we współpracy z innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów.

Zgłoszenia: O uczestnictwie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 7.05.2021 (piątek). W przypadku niewykorzystania limitu miejsc istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów w biurze zawodów.
Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach muszą zarejestrować się w wyznaczonym terminie:

tu możesz dokonać zgłoszenia

i w dniu zawodów w biurze zawodów o ile będą wolne miejsca.

Broń i amunicja: Organizator zawodów jest w posiadaniu następujących rodzajów broni.
9x19 mm Para – (Glock 17, SIG P228, CZ P-09,)
12/70 – (Mossberg Maverick)
5,6 mm LR (AR-15)
które w miarę możliwości będzie można użyć w trakcie zawodów.

Konkurencje:
1. strzelba gładkolufowa pump action
- strzelba rozładowana z suwadłem w przednim położeniu, odbezpieczona. Zawodnik ładuje 5 szt. amunicji i czeka na sygnał timera. Po sygnale biegnie do wyznaczonego stanowiska strzeleckiego
i strzela do 5 metalowych celów, po czym doładowuje strzelbę 5 szt. amunicji i strzela do kolejnych 5 metalowych celów. Cele znajdują się w odległości 10 do 15m. Do wyniku końcowego liczy się czas przebiegu + 5 sekund karnych za każdy nietrafiony cel. Za cel trafiony uważa się obalony popper i kółko lub kwadrat zrzucone z podstawy. Dozwolone przyrządy celownicze „szczątkowe” składające się z muszki i szyny celowniczej, broń powtarzalna. Dopuszcza się używanie amunicji maksymalnie 28g.

Ilość amunicji: 

12/70 – 10 szt.


2. silhouette
- broń - pistolet centralnego zapłonu,  2 magazynki załadowane po 10 sztuk amunicji, postawa stojąca. Cele - figurki silhouette po 5 sztuk (kurczak, dzik, indyk, muflon), oddalone o 9, 12, 15, 18 m od stanowiska strzeleckiego. Na sygnał timera zawodnik podpina magazynek, przeładowuje i oddaje strzały po 5 do każdej kategorii celów, wymienia magazynek i kontynuuje strzelanie. W przypadku oddania szóstego i kolejnego strzału do danej grupy celów nawet w przypadku trafienia zawodnik otrzymuje punkty karne jak za niestrącony cel. Wynik stanowi czas strzelania +5 sekund za każdy nietrafiony cel.

Ilość amunicji: 

9mm para – 20 szt.


3. 3gun
- broń - karabin bocznego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu i strzelba gładkolufowa pump action, przyrządy mechaniczne. Cele i przebieg zmiennie. Przebieg i poszczególne elementy zostaną omówione przed rozpoczęciem konkurencji.

Ilość amunicji:

.22 LR – 10 szt.

9 mm Para – 10 szt.

12/70 – 10 szt.

4. Tor dynamiczny
- broń - pistolet centralnego zapłonu, przyrządy mechaniczne. Wynik stanowi czas przebiegu i punkty karne: 3 sekundy za pole Charlie na tarczy IPSC, 5 sekund za pole Delta na tarczy IPSC, 10 sekund za nietrafiony cel IPSC, 5 sekund za niestrącony popper i metalowy cel, 5 sekund za każde przekroczenie wyznaczonej lini za przesłoną oraz 5 sekund za każde przejście nad listwą wyznaczającą trasę. 10 sekund kary za każde przemieszczanie się z palcem na spuście. 
Broń, niezależnie od kierunku biegu zawsze skierowana w stronę kulochwytu pod rygorem dyskwalifikacji. Trasa i poszczególne elementy zostaną omówione przed rozpoczęciem konkurencji.

Ilość amunicji:

9 mm Para – 20 szt.

Klasyfikacja obowiązująca w Gubińskiej Lidze w Strzelectwie Dynamicznym:
• Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej konkurencji zawodów.
• O miejscu decyduje suma czasów z trzech najlepszych edycji w poszczególnych konkurencjach. Brak startu w konkurencji +120s
• Puchar zdobywa zawodnik, który uzyska najkrótszy czas z trzech najlepszych edycji we wszystkich czterech konkurencjach.

Nagrody:
• Miejsca 1-3 za konkurencje w poszczególnych edycjach: medale

• Miejsca 1-3 za konkurencje w lidze: medale

• Miejsca 1-3 za punktację generalną z trzech edycji: puchary

Opłaty:

• Opłata organizacyjna: 20 zł
• Członkowie SSO GKS Pionier korzystający z własnej broni i amunicji nie ponoszą dodatkowych kosztów przy zgłoszeniu elektronicznym lub 5 zł za konkurencję przy zgłoszeniu w dniu zawodów.

• Zawodnicy niezrzeszeni i członkowie innych klubów ponoszą opłatę 15 zł za każdą konkurencję zgłoszoną elektronicznie lub 20 zł przy zgłoszeniu w dniu zawodów.
• Zawodnicy korzystający z broni i amunicji organizatora ponoszą koszty amunicji według stawek:
- amunicja 9/19 - pcz - 1,5 zł za sztukę
- amunicja bocznego zapłonu - 0,5 zł za sztukę
- amunicja strzelba gładkolufowa - 1,5 zł za sztukę

Harmonogram zawodów:
od 09:00 – Rejestracja zawodników
9:30 – Otwarcie zawodów
10:00 – 14:00 - Przeprowadzenie konkurencji strzeleckich.
14:30 – 15:00 – Podsumowanie zawodów

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od panujących warunków pogodowych.

W trakcie zawodów przewidziany jest catering.

Bezpieczeństwo

 • Wszystkich uczestników obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu strzelnicy i bezwzględne podporządkowanie się komendom prowadzącego strzelanie.

 • W trakcie przeprowadzania zawodów zabrania się kategorycznie, przenoszenia broni przez uczestników zawodów w inny sposób niż w walizkach transportowych, futerałach, pokrowcach itp. Dotyczy to również broni krótkiej. Ponadto każdy z zawodników obowiązkowo musi posiadać znacznik bezpieczeństwa do swojej broni w trakcie przeprowadzania konkurencji.

Postanowienia końcowe:
W sprawach nie objętych regulaminem decydujący głos należy do organizatora

Terminarz treningów i zawodów 2021

styczeń 23 sobota  trening
31 niedziela  trening
luty 14 niedziela  trening
28 niedziela 1. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Tarczowym
marzec 6 sobota  trening
20 sobota 1. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym
kwiecień 11 niedziela  trening
17 sobota Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa SSO GKS Gubin
maj 15 sobota  trening
23 niedziela Piknik Strzelecki
czerwiec 12 sobota  trening
20 niedziela 2. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym
lipiec 10 sobota  trening
24 sobota  trening
sierpień 7 sobota  trening
15 niedziela Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Krośnieńskiego z okazji Święta Wojska Polskiego
wrzesień 19 niedziela  trening
25 sobota 3. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym
październik 2 sobota  trening
24 niedziela 4. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym
listopad 6 sobota  trening
13 sobota Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Gubina z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
grudzień 5 niedziela Mikołajkowy Piknik Strzelecki
18 sobota  trening
 • Dział: pionier
Subskrybuj to źródło RSS