log in
Ziemowit Patek

Ziemowit Patek

Terminarz treningów i zawodów 2021

styczeń 23 sobota  trening
31 niedziela  trening
luty 14 niedziela  trening
28 niedziela 1. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Tarczowym
marzec 6 sobota  trening
20 sobota 1. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym
kwiecień 11 niedziela  trening
17 sobota Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa SSO GKS Gubin
maj 15 sobota  trening
23 niedziela Piknik Strzelecki
czerwiec 12 sobota  trening
20 niedziela 2. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym
lipiec 10 sobota  trening
24 sobota  trening
sierpień 7 sobota  trening
15 niedziela Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Krośnieńskiego z okazji Święta Wojska Polskiego
wrzesień 19 niedziela  trening
25 sobota 3. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym
październik 2 sobota  trening
24 niedziela 4. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym
listopad 6 sobota  trening
13 sobota Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Gubina z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
grudzień 5 niedziela Mikołajkowy Piknik Strzelecki
18 sobota  trening
 • Dział: pionier

Gubińska Liga w Strzelectwie Tarczowym i Dynamicznym 2021

Regulamin

Ligi Strzeleckiej 2021

 1. Organizator
 • Stowarzyszenie Strzelecko - Obronne Gubiński Klub Sportowy "PIONIER".
 1. Cel zawodów
 • Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych.
 • Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
 1. Termin i miejsce
 • Zawody tarczowe: 28 lutego, 17 kwietnia, 15 sierpnia, 13 listopada
 • Zawody dynamiczne: 20 marca, 20 czerwca, 25 września, 24 października
 • Strzelnica Pionier Gubin, ul. Koszarowa 
 1. Uczestnicy
 • W zawodach uczestniczą członkowie SSO GKS Pionier, zawodnicy innych klubów oraz osoby niezrzeszone po uprzedniej weryfikacji umiejętności w ramach treningu.
 • W zawodach uczestniczy młodzież od 14 lat za pisemną zgodą rodziców i dorośli.
 • Prowadzący strzelanie mogą uczestniczyć w zawodach.
 1. Konkurencje
 • zawody tarczowe
  • pistolet bocznego zapłonu strzelanie precyzyjne
  • pistolet bocznego zapłonu strzelanie szybkie
  • pistolet centralnego zapłonu strzelanie precyzyjne
  • pistolet centralnego zapłonu strzelanie szybkie
  • karabin bocznego zapłonu
  • karabin centralnego zapłonu standard
  • karabin centralnego zapłonu open
  • karabin centralnego zapłonu optyka
  • strzelba gładkolufowa – breneka
  • strzelba gładkolufowa – breneka szybka
 • zawody dynamiczne
  • strzelba gładkolufowa pump action
  • silhouette
  • tory dynamiczne
  • 3gun
 1. Opis konkurencji
  • pistolet bocznego zapłonu strzelanie precyzyjne

– odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 2 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych – 3 minuty. ) Dozwolone przyrządy mechaniczne . Cel – tarcza pierścieniowa TS-4.

 • pistolet bocznego zapłonu strzelanie szybkie

– odległość 25m, bez strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów – 2x10 sekund, z przerwą na zmianę magazynka. Dozwolone przyrządy mechaniczne . Cel - tarcza pierścieniowa TS-4.

 • pistolet centralnego zapłonu strzelanie precyzyjne

– odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 2 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych – 3 minuty. ) Dozwolone przyrządy mechaniczne . Cel – tarcza pierścieniowa TS-4.

 • pistolet centralnego zapłonu strzelanie szybkie

– odległość 25m, bez strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów – 20 sekund. Dozwolone przyrządy mechaniczne . Cel - tarcza pierścieniowa TS-4.

 • karabin bocznego zapłonu

 – odległość – 50m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca bez podpórki , czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Dozwolone przyrządy mechaniczne otwarte (muszka, szczerbinka). Cel - tarcza pierścieniowa TS-1.

 • karabin centralnego zapłonu standard

– odległość – 100m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej), czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Dozwolone przyrządy mechaniczne otwarte (muszka, szczerbinka). Cel - tarcza TS-4.

 • karabin centralnego zapłonu open

– odległość – 100m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej), czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Dozwolone przyrządy mechaniczne. Cel - tarcza TS-4.

 • karabin centralnego zapłonu optyka

– odległość – 100m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej), czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Cel - tarcza TS-1 snajper.

 • strzelba gładkolufowa - breneka

– odległość 25m, bez strzałów próbnych, 5 strzałów ocenianych, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów 3 minuty. Dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne. Cel - tarcza pierścieniowa TS-4.

 • strzelba gładkolufowa – breneka szybka

– odległość 25m, bez strzałów próbnych, 5 strzałów ocenianych, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów 10 sekund. Dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne. Cel - tarcza pierścieniowa TS-4.

 • strzelba gładkolufowa pump action

- strzelba rozładowana z suwadłem w przednim położeniu, odbezpieczona. Zawodnik ładuje 5 szt. amunicji i czeka na sygnał timera. Po sygnale biegnie do wyznaczonego stanowiska strzeleckiego i strzela do 5 metalowych celów, po czym doładowuje strzelbę 5 szt. amunicji i strzela do kolejnych 5 metalowych celów. Cele znajdują się w odległości 10 do 15m. Do wyniku końcowego liczy się czas przebiegu + 5 sekund karnych za każdy nietrafiony cel. Dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne, broń powtarzalna. Dopuszcza się używanie amunicji maksymalnie 28g.

 • silhouette

- broń – pistolet centralnego zapłonu, 2 magazynki załadowane po 10 sztuk amunicji, postawa stojąca. Cele - figurki silhouette po 5 sztuk (kurczak, dzik, indyk, muflon), oddalone o 9, 12, 15, 18m od stanowiska strzeleckiego. Na sygnał sędziego zawodnik podpina magazynek i przeładowuje broń. Na sygnał timera oddaje strzały po 5 do każdej kategorii celów. Wymiana magazynka wlicza się do czasu konkurencji. Wynik stanowi czas strzelania +5s za każdy nietrafiony cel.

 • tory dynamiczne

Broń - pistolet centralnego zapłonu, przyrządy mechaniczne. Ilość sztuk amunicji, cele i przebieg zmiennie. Opis i możliwość treningu podane na dwa tygodnie przed zawodami.

 • trigun

Broń - pistolet centralnego zapłonu, karabin bocznego zapłonu i strzelba gładkolufowa pump action, przyrządy mechaniczne. Ilość sztuk amunicji, cele i przebieg zmiennie. Opis i możliwość treningu podane na dwa tygodnie przed zawodami.

 1. Klasyfikacja
 • Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej konkurencji zawodów tarczowych
  i dynamicznych.
 • O miejscu decyduje suma punktów z trzech najlepszych edycji w poszczególnych konkurencjach.
 • Puchar w klasyfikacji tarczowej zdobywa zawodnik, który uzyska największą ilość punktów z trzech najlepszych edycji w konkurencjach:
  • pistolet bocznego zapłonu strzelanie precyzyjne
  • pistolet centralnego zapłonu strzelanie precyzyjne
  • karabin bocznego zapłonu
  • karabin centralnego zapłonu standard
  • strzelba gładkolufowa – breneka
 • Puchar w klasyfikacji dynamicznej zdobywa zawodnik, który uzyska najkrótszy czas z trzech najlepszych edycji we wszystkich czterech konkurencjach
 1. Nagrody
 • Miejsca 1-3 za konkurencje w poszczególnych edycjach: medale.
 • Miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej puchary, medale, nagrody rzeczowe.
 1. Broń i amunicja
 • Broń i amunicję zapewnia organizator z wyjątkiem karabinu centralnego zapłonu z optyką.
 • Można korzystać z własnej broni i amunicji.
 1. Opłaty
 • Opłata związana z zabezpieczeniem technicznym i cateringiem 20 zł.
 • Członkowie SSO GKS Pionier korzystający z własnej broni i amunicji nie ponoszą dodatkowych kosztów przy zgłoszeniu elektronicznym lub 5 zł przy zgłoszeniu w dniu zawodów.
 • Zawodnicy niezrzeszeni i członkowie innych klubów ponoszą opłatę 15 zł za każdą konkurencję zgłoszoną elektronicznie lub 20 zł przy zgłoszeniu w dniu zawodów.
 • Zawodnicy korzystający z broni i amunicji organizatora ponoszą koszty amunicji według stawek:
  • amunicja 9/19 - pcz - 1,5 zł za sztukę
  • amunicja bocznego zapłonu - 0,5 zł za sztukę
  • amunicja 7,62 - kcz - 2 zł za sztukę
  • amunicja strzelba gładkolufowa śrut - 1,5 zł za sztukę
  • breneka - 4 zł za sztukę
 1. Bezpieczeństwo
 • Wszystkich uczestników obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu strzelnicy i bezwzględne podporządkowanie się komendom prowadzącego strzelanie.
 • W trakcie przeprowadzania zawodów zabrania się kategorycznie, przenoszenia broni przez uczestników zawodów w inny sposób niż w walizkach transportowych, futerałach, pokrowcach itp. Dotyczy to również broni krótkiej. Ponadto każdy z zawodników obowiązkowo musi posiadać znacznik bezpieczeństwa do swojej broni w trakcie przeprowadzania konkurencji.
 1. Zgłoszenia
 • Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie i na miejscu w wyznaczonych terminach.
 • Wszelkich informacji udziela Ziemowit Patek tel. 693 32 32 70.
 1. Postanowienia końcowe
 • W sprawach nie objętych regulaminem decydujący głos należy do organizatora.

 

                                                                                                                                     Ziemowit Patek

1. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym

Przy przy bardzo wietrznej pogodzie rozegrano 1. Edycję Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Dynamicznym. Kilkunastu zawodników walczyło o medale w czterech konkurencjach: 3gun, tor dynamiczny, silhouette i strzelbie gładkolufowej. W stosunku do zeszłorocznej ligi pojawiły się nowe układy toru dynamicznego i 3gun. Zwiększona została ilość strzałów. Mimo niesprzyjającej aury atmosfera była sympatyczna, a zabawa przednia. Maciej Sipek otrzymał pamiątkową koszulkę Pioniera za komplet medali uzyskany w zawodach. Krzysztof Kaszek odebrał zaległy złoty medal "Za Zasługi Dla SSO GKS Pionier". Wśród obecnych na ceremonii zakończenia zawodów rozlosowano upominki. Catering zabezpieczyła Restauracja Iskra

W poszczególnych konkurencjach triumfowali:

3gun

 1. Ziemowit Patek
 2. Maciej Sipek
 3. Michał Jakuszyk

Silhouette

 1. Sebastian Bednarek
 2. Maciej Sipek
 3. Jerzy Zając

Tor dynamiczny

 1. Maciej Sipek
 2. Michał Jakuszyk
 3. Rafał Nagi

Strzelba gładkolufowa

 1. Ziemowit Patek
 2. Maciej Sipek
 3. Rafał Nagi

Komunikat zawodów

 • Dział: News

Walne Zebranie 21 lutego 2020 r.

21 lutego 2020 r. w Restauracji Iskra odbyło się kolejne Walne Zebranie Stowarzyszenia Strzelecko - Obronnego Gubiński Klub Sportowy Pionier. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Justyna Karpisiak - wiceburmistrz Gubina, Małgorzata Kijewska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie, Barbara Kołarzyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, mł. insp. Maciej Sipek - zastępca komendanta powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim, ppłk Grzegorz Dyrka - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, ppłk Mirosław Wadowski WSzW, kpt. Paweł Michalak - 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim, Jacek Czerepko - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Helena i Kazimierz Trzebińscy - właściciele PSB Mrówka i Circle K.  

Zebranie otworzył oraz powitał gości i członków Pioniera Prezes Stowarzyszenia gen. dyw. rez. Wiesław Michnowicz. Po wysłuchaniu pieśni reprezentacyjnej Stowarzyszenia przekazał głos Przewodniczącemu Zebrania Ziemowitowi Patkowi i przystąpiono do realizacji porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku oraz plan zamierzeń na rok 2020 przedstawił Wiceprezes do spraw proobronnych Robert Olejnik. Protokół Komisji Rewizyjnej odczytał Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zygmunt Pindel. W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium. 

W toku dyskusji przyjęto niezbędne do działalności Klubu uchwały, w tym dokonano wyboru delegatów na kolejne Walne Zebranie Lubuskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Kolejnym punktem zebrania były wyróżnienia.

Kadetom klas mundurowych wręczono awanse na kolejne stopnie.

Do stopnia starszy szeregowy kadet awansowali:

1. szeregowy kadet BISTUŁAŃSKI Oliwier
2. szeregowy kadet DUBIK Patrycja
3. szeregowy kadet IDZIOR Bartłomiej
4. szeregowy kadet JAROSZ Oktawia
5. szeregowy kadet KOŚCIUKIEWICZ Natalia
6. szeregowy kadet KUBIAK Gabriela
7. szeregowy kadet KUDEŁKA Malwina
8. szeregowy kadet MACIOŁEK Kamil
9. szeregowy kadet MAJKOWSKA Michalina
10. szeregowy kadet MOTYKA Tomasz
11. szeregowy kadet OLESIAK Natalia
12. szeregowy kadet PIEPRZYKOWSKI Tomasz
13. szeregowy kadet PIOTROWSKA Weronika
14. szeregowy kadet PROKOP Martyna
15. szeregowy kadet RUDNICKI Batuhan
16. szeregowy kadet STĘPIEŃ Sebastian
17. szeregowy kadet SZAFRAŃSKA Wiktoria
18. szeregowy kadet TARARAKO Magdalena
19. szeregowy kadet TUCHOLSKA Marlena
20. szeregowy kadet URBANEK Agata
21. szeregowy kadet WLAZŁO Julia
22. szeregowy kadet WOJCIECHOWSKA Patrycja
23. szeregowy kadet ZAWIŚLAK Bartosz
24. szeregowy kadet ŻEMŁO Szymon

do stopnia starzy kapral kadet awansowali:

1. kapral kadet GANO Jakub
2. kapral kadet HARKE Dawid
3. kapral kadet KUSZ Kacper
4. kapral kadet MATUSZEWSKA Julia
5. kapral kadet OLEKSIŃSKI Krzysztof
6. kapral kadet POLAK Kamil
7. kapral kadet STAWNA Angelika
8. kapral kadet WITEK Dominik

do stopnia sierżant kadet awansowali:

1. starszy kapral kadet LEŚNIEWSKI Jakub
2. starszy kapral kadet prymus PYTIAK Damian

do stopnia starszy sierżant kadet awansowali:

1. sierżant kadet prymus FALTYN Natalia
2. sierżant kadet BYLIŃSKA Anna
3. sierżant kadet DUL Jakub
4. sierżant kadet HRYNIEWICZ Wiktoria
5. sierżant kadet PIETRASZEK Kacper

do stopnia starszy sierżant kadet prymus awansowała:

sierżant kadet  prymus  WRÓBEL Katarzyna

Brązowe Odznaki "Strzelec" otrzymali:

1. szeregowy kadet HENKE Jan – 47 pkt
2. starszy kapral kadet KUSZ Kacper – 44 pkt
3. starszy kapral kadet POLAK Kamil – 43 pkt
4. starszy sierżant kadet prymus WRÓBEL Katarzyna – 42 pkt

Pionierem Roku została:

starszy sierżant kadet prymus  WRÓBEL Katarzyna

To tytuł dla kadeta, który osiągnął najlepsze wyniki, wśród których decydującymi składowymi była średnia ocen semestralnych, ocena zachowania, wyniki w szkoleniu proobronnym i ewentualne odznaki sprawności.

Następnie przedstawiono ranking na "Strzelca Roku"

Sklasyfikowano 39 członków Klubu, którzy startowali w zawodach zorganizowanych przez SSO GKS Pionier w ramach Gubińskiej Ligi Strzeleckiej zarówno tarczowej jak i dynamicznej oraz zawodach zewnętrznych. Za Zwycięstwo w danej konkurencji zawodnik otrzymał 6 punktów i tak do szóstego miejsca punktowanego za 1 punkt.

Na czele rankingu znaleźli się:

1. Ziemowit Patek 153 punkty

2. Andrzej Kubis 83 punkty

3. Bartosz Zając 50 punktów

"Strzelcem Roku" został

Ziemowit Patek

Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim instytucjom i osobom wspierającym działalność Pioniera.

Pamiątkowe ryngrafy otrzymali:

1. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
2. Władze Miasta Gubina
3. Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Medalami Za Zasługi Dla SSO GKS PIONER zostali wyróżnieni:

Złotym

1. JAKUSZYK Ryszard
2. KASZEK Krzysztof

Srebrnym

1. BOCHEŃSKI Dariusz
2. BOGDANOWICZ Dawid
3. CZEREPKO Jacek
4. CZYŻOW Dariusz
5. ppłk OSMELAK Sławomir
6. SZUMOCKI Radzisław
7. TRZEBIŃSCY Helena i Kazimierz

Brązowym

1. BEDNAREK Sebastian
2. BROMER Jacek
3. CZARNECKI Maciej
4. płk DYRKA Grzegorz
5. GUZ Edyta
6. KOCIORUBA Marcin
7. LILEJKO Maciej
8. SIKORA Maciej
9. WROCŁAWSKI Waldemar

Pamiątkowym Dyplomem

1. KOŁARZYK Barbara
2. PINDEL Zygmunt
3. SZUMSKI Ryszard

W działalności Stowarzyszenia zaplanowanej na rok 2020 na wyróżnienie zasługują zawody w ramach Gubińskiej Ligi Strzeleckiej, Mistrzostwa Klas Mundurowych Województwa Lubuskiego, a także inwestycje budowlane na strzelnicy oraz szkolenie proobronne klas mundurowych. 

Wszystkich sympatyków działalności strzeleckiej i proobronnej zapraszamy w nasze szeregi.

 

 

 • Dział: News
Subskrybuj to źródło RSS