log in

1. Edycja Gubińskiej Ligi w Strzelectwie Tarczowym

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA 1. EDYCJI GUBIŃSKIEJ LIGI W STRZELECTWIE TARCZOWYM

Organizator: Stowarzyszenie Strzelecko – Obronne Gubiński Klub Sportowy „Pionier”

Kierownik zawodów: Jerzy Zając

Termin i miejsce: 28 lutego 2021 r. (niedziela) na terenie strzelnicy „Pionier” przy ul. Koszarowej w Gubinie.

Cel zawodów: Podnoszenie umiejętności strzeleckich, popularyzacja sportów strzeleckich, integracja środowisk strzeleckich. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników. Zawody rankingowe ligi strzeleckiej - tarczowej.

Warunki uczestnictwa: W zawodach uczestniczą członkowie SSO GKS PIONIER, zawodnicy innych klubów oraz osoby niezrzeszone po uprzedniej weryfikacji umiejętności w ramach treningu.

Młodzież od lat 14 uczestniczy za pisemną zgodą rodziców.

Prowadzący strzelanie i sędziowie mogą brać udział w zawodach.

Dane osobowe: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922.), jest Stowarzyszenie Strzelecko - Obronne Gubiński Klub Sportowy Pionier z siedzibą w Gubinie, 66-620 Gubin, ul. Piastowska 24a.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie do czasu rozpoczęcia zawodów. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją zawodów także we współpracy z innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów.

Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku na zdjęciach i filmach na stronie klubu, w prasie, telewizji i mediach społecznościowych.

Zgłoszenia: O uczestnictwie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 27.02.2021 (sobota). W przypadku niewykorzystania limitu miejsc istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów w biurze zawodów.

Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach muszą zarejestrować się w wyznaczonym terminie na stronie: Tu możesz zarejestrować start

Broń i amunicja: Organizator zawodów jest w posiadaniu następujących rodzajów broni.

9x19mm Para – (Glock 17, SIG P228, CZ P-09,)

5,6mm – (Walther GSP, Margolin, TOZ 16, TOZ 17)

12/70 – (Mossberg Maverick)

7,62x39 – (AKMS, AKM, CZ 527)

5,56x45 – (S&W MP15)

które w miarę możliwości będzie można użyć w trakcie zawodów.

Konkurencje:

  1. Pistolet bocznego zapłonu – odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 2 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych – 3 minuty. ) Dozwolone przyrządy mechaniczne. Cel – tarcza pierścieniowa TS-4

  2. Pistolet centralnego zapłonu – odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 2 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych – 3 minuty. ) Dozwolone przyrządy mechaniczne. Cel – tarcza pierścieniowa TS-4

  3. Szybkie strzelanie z pistoletu bocznego zapłonu – odległość 25m, bez strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów – 2x10 sekund (z przerwą na wymianę magazynka). Dozwolone przyrządy mechaniczne. Cel – Tarcza pierścieniowa TS4.

  4. Szybkie strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu – odległość 25m, bez strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów – 20 sekund. Dozwolone przyrządy mechaniczne. Cel – Tarcza pierścieniowa TS4.

  5. Karabin bocznego zapłonu klasa standard – odległość – 50m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca bez podpórki, czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Tarcza pierścieniowa TS-1. Dozwolone przyrządy celownicze otwarte (muszka, szczerbinka)

  6. Strzelba gładkolufowa, breneka – odległość 25m, bez strzałów próbnych, 5 strzałów ocenianych, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów 3 minuty. Tarcza pierścieniowa TS4. Dozwolone przyrządy celownicze „szczątkowe”, składające się z muszki i szyny celowniczej.

  7. Szybkie strzelanie ze strzelby gładkolufowej, breneka  – odległość 25 m, bez strzałów próbnych, 5 strzałów ocenianych, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów 10 sekund. Dozwolone przyrządy celownicze „szczątkowe” składające się z muszki i szyny celowniczej. Cel - tarcza pierścieniowa TS-4

  8. Karabin centralnego zapłonu 100m, klasa standard - 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne w klasie standard (otwarte, muszka i szczerbinka) postawa leżąca z podpórką. Czas na oddanie strzałów próbnych: 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych: 10 minut. Cel tarcza pierścieniowa TS-4.

  9. Karabin centralnego zapłonu 100m, klasa open – 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, dozwolone przyrządy mechaniczne zamknięte, postawa leżąca z podpórką. Czas na oddanie strzałów próbnych: 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych: 10 minut. Cel tarcza pierścieniowa TS-4. Klub nie zabezpiecza broni do tej konkurencji

  10. Karabin centralnego zapłonu 100m, klasa optyka – odległość – 100m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej), czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Cel - tarcza TS-1 snajper. Klub nie zabezpiecza broni do tej konkurencji

Na terenie strzelnicy obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa zgodne z regulaminem strzelnicy. Używanie pasów mocowanych do broni, rękawic, kombinezonów i okularów strzeleckich (nie mylić z ochronnymi) jest niedozwolone.

Nagrody

• Miejsca 1-3 za konkurencje w poszczególnych edycjach: medale.

• Miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej Ligi puchary, medale, nagrody rzeczowe

Klasyfikacja obowiązująca w lidze strzeleckiej:

Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej konkurencji zawodów.

O miejscu decyduje suma punktów z trzech najlepszych edycji w poszczególnych konkurencjach.

Puchar w klasyfikacji tarczowej zdobywa zawodnik, który uzyska największą ilość punktów z trzech najlepszych edycji w konkurencjach:

pistolet bocznego zapłonu strzelanie precyzyjne

pistolet centralnego zapłonu strzelanie precyzyjne

karabin bocznego zapłonu

karabin centralnego zapłonu standard

strzelba gładkolufowa – breneka

Opłaty

 Opłata organizacyjna 20 zł

Członkowie SSO GKS Pionier korzystający z własnej broni i amunicji nie ponoszą dodatkowych kosztów jeśli zgłoszą się elektronicznie. W dniu zawodów 5 zł za każdą konkurencję

Zawodnicy niezrzeszeni i członkowie innych klubów ponoszą opłatę 15 zł za każdą konkurencję przy zgłoszeniu elektronicznym. 20 zł przy zgłoszeniu w biurze zawodów

• Zawodnicy korzystający z broni i amunicji organizatora ponoszą koszty amunicji według stawek:

o amunicja 9/19 - pcz - 1,5 zł za sztukę

o amunicja bocznego zapłonu - 0,5 zł za sztukę

o amunicja 7,62 - kcz - 2 zł za sztukę

o amunicja strzelba gładkolufowa śrut - 1,5 zł za sztukę

o breneka - 4 zł za sztukę

Harmonogram zawodów:

od 09:00 – Rejestracja zawodników

9:30 – Otwarcie zawodów

10:00 – 14:00 - Przeprowadzenie konkurencji strzeleckich.

14:30 – 15:00 – Podsumowanie zawodów

Wszystkich uczestników obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu strzelnicy i bezwzględne podporządkowanie się komendom prowadzącego strzelanie.

W trakcie przeprowadzania zawodów zabrania się kategorycznie, przenoszenia broni przez uczestników zawodów w inny sposób niż w walizkach transportowych, futerałach, pokrowcach itp. Dotyczy to również broni krótkiej. Ponadto każdy z zawodników obowiązkowo musi posiadać znacznik bezpieczeństwa do swojej broni w trakcie przeprowadzania konkurencji.

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od panujących warunków pogodowych.

W sprawach nie objętych regulaminem decydujący głos należy do organizatora

Ostatnio zmienianywtorek, 02 luty 2021 13:35