log in

Gubińska Liga w Strzelectwie Tarczowym i Dynamicznym 2021

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Regulamin

Ligi Strzeleckiej 2021

 1. Organizator
 • Stowarzyszenie Strzelecko - Obronne Gubiński Klub Sportowy "PIONIER".
 1. Cel zawodów
 • Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych.
 • Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
 1. Termin i miejsce
 • Zawody tarczowe: 28 lutego, 17 kwietnia, 15 sierpnia, 13 listopada
 • Zawody dynamiczne: 20 marca, 20 czerwca, 25 września, 24 października
 • Strzelnica Pionier Gubin, ul. Koszarowa 
 1. Uczestnicy
 • W zawodach uczestniczą członkowie SSO GKS Pionier, zawodnicy innych klubów oraz osoby niezrzeszone po uprzedniej weryfikacji umiejętności w ramach treningu.
 • W zawodach uczestniczy młodzież od 14 lat za pisemną zgodą rodziców i dorośli.
 • Prowadzący strzelanie mogą uczestniczyć w zawodach.
 1. Konkurencje
 • zawody tarczowe
  • pistolet bocznego zapłonu strzelanie precyzyjne
  • pistolet bocznego zapłonu strzelanie szybkie
  • pistolet centralnego zapłonu strzelanie precyzyjne
  • pistolet centralnego zapłonu strzelanie szybkie
  • karabin bocznego zapłonu
  • karabin centralnego zapłonu standard
  • karabin centralnego zapłonu open
  • karabin centralnego zapłonu optyka
  • strzelba gładkolufowa – breneka
  • strzelba gładkolufowa – breneka szybka
 • zawody dynamiczne
  • strzelba gładkolufowa pump action
  • silhouette
  • tory dynamiczne
  • 3gun
 1. Opis konkurencji
  • pistolet bocznego zapłonu strzelanie precyzyjne

– odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 2 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych – 3 minuty. ) Dozwolone przyrządy mechaniczne . Cel – tarcza pierścieniowa TS-4.

 • pistolet bocznego zapłonu strzelanie szybkie

– odległość 25m, bez strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów – 2x10 sekund, z przerwą na zmianę magazynka. Dozwolone przyrządy mechaniczne . Cel - tarcza pierścieniowa TS-4.

 • pistolet centralnego zapłonu strzelanie precyzyjne

– odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 2 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych – 3 minuty. ) Dozwolone przyrządy mechaniczne . Cel – tarcza pierścieniowa TS-4.

 • pistolet centralnego zapłonu strzelanie szybkie

– odległość 25m, bez strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów – 20 sekund. Dozwolone przyrządy mechaniczne . Cel - tarcza pierścieniowa TS-4.

 • karabin bocznego zapłonu

 – odległość – 50m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca bez podpórki , czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Dozwolone przyrządy mechaniczne otwarte (muszka, szczerbinka). Cel - tarcza pierścieniowa TS-1.

 • karabin centralnego zapłonu standard

– odległość – 100m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej), czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Dozwolone przyrządy mechaniczne otwarte (muszka, szczerbinka). Cel - tarcza TS-4.

 • karabin centralnego zapłonu open

– odległość – 100m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej), czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Dozwolone przyrządy mechaniczne. Cel - tarcza TS-4.

 • karabin centralnego zapłonu optyka

– odległość – 100m, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej), czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Cel - tarcza TS-1 snajper.

 • strzelba gładkolufowa - breneka

– odległość 25m, bez strzałów próbnych, 5 strzałów ocenianych, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów 3 minuty. Dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne. Cel - tarcza pierścieniowa TS-4.

 • strzelba gładkolufowa – breneka szybka

– odległość 25m, bez strzałów próbnych, 5 strzałów ocenianych, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów 10 sekund. Dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne. Cel - tarcza pierścieniowa TS-4.

 • strzelba gładkolufowa pump action

- strzelba rozładowana z suwadłem w przednim położeniu, odbezpieczona. Zawodnik ładuje 5 szt. amunicji i czeka na sygnał timera. Po sygnale biegnie do wyznaczonego stanowiska strzeleckiego i strzela do 5 metalowych celów, po czym doładowuje strzelbę 5 szt. amunicji i strzela do kolejnych 5 metalowych celów. Cele znajdują się w odległości 10 do 15m. Do wyniku końcowego liczy się czas przebiegu + 5 sekund karnych za każdy nietrafiony cel. Dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne, broń powtarzalna. Dopuszcza się używanie amunicji maksymalnie 28g.

 • silhouette

- broń – pistolet centralnego zapłonu, 2 magazynki załadowane po 10 sztuk amunicji, postawa stojąca. Cele - figurki silhouette po 5 sztuk (kurczak, dzik, indyk, muflon), oddalone o 9, 12, 15, 18m od stanowiska strzeleckiego. Na sygnał sędziego zawodnik podpina magazynek i przeładowuje broń. Na sygnał timera oddaje strzały po 5 do każdej kategorii celów. Wymiana magazynka wlicza się do czasu konkurencji. Wynik stanowi czas strzelania +5s za każdy nietrafiony cel.

 • tory dynamiczne

Broń - pistolet centralnego zapłonu, przyrządy mechaniczne. Ilość sztuk amunicji, cele i przebieg zmiennie. Opis i możliwość treningu podane na dwa tygodnie przed zawodami.

 • trigun

Broń - pistolet centralnego zapłonu, karabin bocznego zapłonu i strzelba gładkolufowa pump action, przyrządy mechaniczne. Ilość sztuk amunicji, cele i przebieg zmiennie. Opis i możliwość treningu podane na dwa tygodnie przed zawodami.

 1. Klasyfikacja
 • Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej konkurencji zawodów tarczowych
  i dynamicznych.
 • O miejscu decyduje suma punktów z trzech najlepszych edycji w poszczególnych konkurencjach.
 • Puchar w klasyfikacji tarczowej zdobywa zawodnik, który uzyska największą ilość punktów z trzech najlepszych edycji w konkurencjach:
  • pistolet bocznego zapłonu strzelanie precyzyjne
  • pistolet centralnego zapłonu strzelanie precyzyjne
  • karabin bocznego zapłonu
  • karabin centralnego zapłonu standard
  • strzelba gładkolufowa – breneka
 • Puchar w klasyfikacji dynamicznej zdobywa zawodnik, który uzyska najkrótszy czas z trzech najlepszych edycji we wszystkich czterech konkurencjach
 1. Nagrody
 • Miejsca 1-3 za konkurencje w poszczególnych edycjach: medale.
 • Miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej puchary, medale, nagrody rzeczowe.
 1. Broń i amunicja
 • Broń i amunicję zapewnia organizator z wyjątkiem karabinu centralnego zapłonu z optyką.
 • Można korzystać z własnej broni i amunicji.
 1. Opłaty
 • Opłata związana z zabezpieczeniem technicznym i cateringiem 20 zł.
 • Członkowie SSO GKS Pionier korzystający z własnej broni i amunicji nie ponoszą dodatkowych kosztów przy zgłoszeniu elektronicznym lub 5 zł przy zgłoszeniu w dniu zawodów.
 • Zawodnicy niezrzeszeni i członkowie innych klubów ponoszą opłatę 15 zł za każdą konkurencję zgłoszoną elektronicznie lub 20 zł przy zgłoszeniu w dniu zawodów.
 • Zawodnicy korzystający z broni i amunicji organizatora ponoszą koszty amunicji według stawek:
  • amunicja 9/19 - pcz - 1,5 zł za sztukę
  • amunicja bocznego zapłonu - 0,5 zł za sztukę
  • amunicja 7,62 - kcz - 2 zł za sztukę
  • amunicja strzelba gładkolufowa śrut - 1,5 zł za sztukę
  • breneka - 4 zł za sztukę
 1. Bezpieczeństwo
 • Wszystkich uczestników obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu strzelnicy i bezwzględne podporządkowanie się komendom prowadzącego strzelanie.
 • W trakcie przeprowadzania zawodów zabrania się kategorycznie, przenoszenia broni przez uczestników zawodów w inny sposób niż w walizkach transportowych, futerałach, pokrowcach itp. Dotyczy to również broni krótkiej. Ponadto każdy z zawodników obowiązkowo musi posiadać znacznik bezpieczeństwa do swojej broni w trakcie przeprowadzania konkurencji.
 1. Zgłoszenia
 • Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie i na miejscu w wyznaczonych terminach.
 • Wszelkich informacji udziela Ziemowit Patek tel. 693 32 32 70.
 1. Postanowienia końcowe
 • W sprawach nie objętych regulaminem decydujący głos należy do organizatora.

 

                                                                                                                                     Ziemowit Patek

Ostatnio zmienianyniedziela, 10 styczeń 2021 13:22