log in

Walne Zebranie 21 lutego 2020 r.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

21 lutego 2020 r. w Restauracji Iskra odbyło się kolejne Walne Zebranie Stowarzyszenia Strzelecko - Obronnego Gubiński Klub Sportowy Pionier. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Justyna Karpisiak - wiceburmistrz Gubina, Małgorzata Kijewska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie, Barbara Kołarzyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, mł. insp. Maciej Sipek - zastępca komendanta powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim, ppłk Grzegorz Dyrka - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, ppłk Mirosław Wadowski WSzW, kpt. Paweł Michalak - 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim, Jacek Czerepko - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Helena i Kazimierz Trzebińscy - właściciele PSB Mrówka i Circle K.  

Zebranie otworzył oraz powitał gości i członków Pioniera Prezes Stowarzyszenia gen. dyw. rez. Wiesław Michnowicz. Po wysłuchaniu pieśni reprezentacyjnej Stowarzyszenia przekazał głos Przewodniczącemu Zebrania Ziemowitowi Patkowi i przystąpiono do realizacji porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku oraz plan zamierzeń na rok 2020 przedstawił Wiceprezes do spraw proobronnych Robert Olejnik. Protokół Komisji Rewizyjnej odczytał Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zygmunt Pindel. W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium. 

W toku dyskusji przyjęto niezbędne do działalności Klubu uchwały, w tym dokonano wyboru delegatów na kolejne Walne Zebranie Lubuskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Kolejnym punktem zebrania były wyróżnienia.

Kadetom klas mundurowych wręczono awanse na kolejne stopnie.

Do stopnia starszy szeregowy kadet awansowali:

1. szeregowy kadet BISTUŁAŃSKI Oliwier
2. szeregowy kadet DUBIK Patrycja
3. szeregowy kadet IDZIOR Bartłomiej
4. szeregowy kadet JAROSZ Oktawia
5. szeregowy kadet KOŚCIUKIEWICZ Natalia
6. szeregowy kadet KUBIAK Gabriela
7. szeregowy kadet KUDEŁKA Malwina
8. szeregowy kadet MACIOŁEK Kamil
9. szeregowy kadet MAJKOWSKA Michalina
10. szeregowy kadet MOTYKA Tomasz
11. szeregowy kadet OLESIAK Natalia
12. szeregowy kadet PIEPRZYKOWSKI Tomasz
13. szeregowy kadet PIOTROWSKA Weronika
14. szeregowy kadet PROKOP Martyna
15. szeregowy kadet RUDNICKI Batuhan
16. szeregowy kadet STĘPIEŃ Sebastian
17. szeregowy kadet SZAFRAŃSKA Wiktoria
18. szeregowy kadet TARARAKO Magdalena
19. szeregowy kadet TUCHOLSKA Marlena
20. szeregowy kadet URBANEK Agata
21. szeregowy kadet WLAZŁO Julia
22. szeregowy kadet WOJCIECHOWSKA Patrycja
23. szeregowy kadet ZAWIŚLAK Bartosz
24. szeregowy kadet ŻEMŁO Szymon

do stopnia starzy kapral kadet awansowali:

1. kapral kadet GANO Jakub
2. kapral kadet HARKE Dawid
3. kapral kadet KUSZ Kacper
4. kapral kadet MATUSZEWSKA Julia
5. kapral kadet OLEKSIŃSKI Krzysztof
6. kapral kadet POLAK Kamil
7. kapral kadet STAWNA Angelika
8. kapral kadet WITEK Dominik

do stopnia sierżant kadet awansowali:

1. starszy kapral kadet LEŚNIEWSKI Jakub
2. starszy kapral kadet prymus PYTIAK Damian

do stopnia starszy sierżant kadet awansowali:

1. sierżant kadet prymus FALTYN Natalia
2. sierżant kadet BYLIŃSKA Anna
3. sierżant kadet DUL Jakub
4. sierżant kadet HRYNIEWICZ Wiktoria
5. sierżant kadet PIETRASZEK Kacper

do stopnia starszy sierżant kadet prymus awansowała:

sierżant kadet  prymus  WRÓBEL Katarzyna

Brązowe Odznaki "Strzelec" otrzymali:

1. szeregowy kadet HENKE Jan – 47 pkt
2. starszy kapral kadet KUSZ Kacper – 44 pkt
3. starszy kapral kadet POLAK Kamil – 43 pkt
4. starszy sierżant kadet prymus WRÓBEL Katarzyna – 42 pkt

Pionierem Roku została:

starszy sierżant kadet prymus  WRÓBEL Katarzyna

To tytuł dla kadeta, który osiągnął najlepsze wyniki, wśród których decydującymi składowymi była średnia ocen semestralnych, ocena zachowania, wyniki w szkoleniu proobronnym i ewentualne odznaki sprawności.

Następnie przedstawiono ranking na "Strzelca Roku"

Sklasyfikowano 39 członków Klubu, którzy startowali w zawodach zorganizowanych przez SSO GKS Pionier w ramach Gubińskiej Ligi Strzeleckiej zarówno tarczowej jak i dynamicznej oraz zawodach zewnętrznych. Za Zwycięstwo w danej konkurencji zawodnik otrzymał 6 punktów i tak do szóstego miejsca punktowanego za 1 punkt.

Na czele rankingu znaleźli się:

1. Ziemowit Patek 153 punkty

2. Andrzej Kubis 83 punkty

3. Bartosz Zając 50 punktów

"Strzelcem Roku" został

Ziemowit Patek

Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim instytucjom i osobom wspierającym działalność Pioniera.

Pamiątkowe ryngrafy otrzymali:

1. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
2. Władze Miasta Gubina
3. Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Medalami Za Zasługi Dla SSO GKS PIONER zostali wyróżnieni:

Złotym

1. JAKUSZYK Ryszard
2. KASZEK Krzysztof

Srebrnym

1. BOCHEŃSKI Dariusz
2. BOGDANOWICZ Dawid
3. CZEREPKO Jacek
4. CZYŻOW Dariusz
5. ppłk OSMELAK Sławomir
6. SZUMOCKI Radzisław
7. TRZEBIŃSCY Helena i Kazimierz

Brązowym

1. BEDNAREK Sebastian
2. BROMER Jacek
3. CZARNECKI Maciej
4. płk DYRKA Grzegorz
5. GUZ Edyta
6. KOCIORUBA Marcin
7. LILEJKO Maciej
8. SIKORA Maciej
9. WROCŁAWSKI Waldemar

Pamiątkowym Dyplomem

1. KOŁARZYK Barbara
2. PINDEL Zygmunt
3. SZUMSKI Ryszard

W działalności Stowarzyszenia zaplanowanej na rok 2020 na wyróżnienie zasługują zawody w ramach Gubińskiej Ligi Strzeleckiej, Mistrzostwa Klas Mundurowych Województwa Lubuskiego, a także inwestycje budowlane na strzelnicy oraz szkolenie proobronne klas mundurowych. 

Wszystkich sympatyków działalności strzeleckiej i proobronnej zapraszamy w nasze szeregi.

 

 

  • Miejsce: price