log in

Ćwiczenia proobronne w Krośnie Odrzańskim

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Uczniowie klas mundurowych im. Ułanów Karpackich z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gubinie wraz z klasą mundurową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim w sobotnie przedpołudnie 18 listopada odbyli szkolenie wojskowe na przykoszarowych placach ćwiczeń i strzelnicy bojowej 5 Kresowego batalionu saperów w Krośnie Odrzańskim zorganizowane przez Stowarzyszenie Strzelecko - Obronne Gubiński Klub Sportowy Pionier. Gospodarzami zajęć byli żołnierze kompanii drogowo – mostowej pod dowództwem kpt. Pawła Michalaka wspierani instruktorami kompanii saperów. Głównym celem zajęć były ćwiczenia przygotowawcze i wykonanie strzelania bojowego z karabinka kbkAKms potocznie zwanego, od nazwiska konstruktora, Kałasznikowem.
Po przyjeździe na miejsce kadeci zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa - klasy pierwsze - blok zajęć ze szkolenia strzeleckiego, grupa druga - klasy drugie i trzecie - zajęcia z taktyki. Uczniów klas pierwszych na strzelnicy podzielono na siedem podgrup do wykonania ćwiczeń, które miały jak najlepiej przygotować ich do strzelania. Ćwiczono łączne czynności do strzelania, budowę i użytkowanie karabinka, przyjmowanie postaw strzeleckich leżąc i ćwiczenia przygotowawcze do strzelania. Dodatkowo doskonalono umiejętności walki wręcz i pierwszą pomoc przedmedyczną, w tym ewakuację rannych z pola walki i tamowanie krwotoków. Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń na punktach szkoleniowych kierownik zajęć przypomniał zasady bezpieczeństwa i warunki strzelania, a następnie wydał komendy do wykonania zadania. Strzelano do figury bojowej popiersie 23p oddalonej o 100m. Z satysfakcją można stwierdzić, iż wszyscy kadeci wykonali strzelanie na ocenę dobrą. Duże umiejętności strzeleckie pozwoliły na to, że kadeci w nagrodę za duże zaangażowanie wykonali dodatkowo ćwiczenie przygotowawcze do strzelania nr 2 do celów ukazujących się. To zadanie wykonali na piątkę.
W tym czasie kadeci z klas drugich i trzecich pobrali hełmy i broń z magazynu na terenie jednostki i udali się pieszo w drogę na strzelnicę. Na trasie zaplanowane były ćwiczenia z taktyki. Ćwiczono sposoby poruszania się drużyn w terenie w ataku i odwrocie z wykorzystaniem amunicji ślepej. Poruszanie się żołnierza z bronią w gotowości do oddania strzału oraz zajmowania stanowisk ogniowych. Następnie utworzono szyk do marszu ubezpieczonego i całość udała się w drogę na strzelnicę. W trakcie marszu kadeci natknęli się na zasadzki przygotowane przez instruktorów. Zostali zaskoczeni ostrzałem z broni maszynowej i musieli dostosować zachowanie do nowej sytuacji. Prowadzący zajęcia sygnalizował polecenia, a następnie omówił całe zdarzenie. Historia powtórzyła się kilkaset metrów dalej kiedy plutony kadetów znalazły się na otwartej przestrzeni polany. Po wystrzale z pistoletu sygnałowego na ćwiczących posypał się grad wirtualnych kul. Tym razem reakcja szkolących się była już przemyślana i pod ostrzałem kolegów jeden z kadetów zaszedł gniazdo karabinów. Po drodze napotkano różne formacje roślinne i zmienne ukształtowanie terenu. Prowadzący zajęcia sierżant tłumaczył co w takich warunkach należy zrobić by zminimalizować niebezpieczeństwo zasadzki do minimum. W końcu wszyscy dotarli na obiekt  strzelnicy. Po omówieniu zasad bezpieczeństwa kadeci przeszli do wykonania zadania bojowego tj. strzelania według normy 1 (strzelanie do tarczy na celność i skupienie) i 2 (strzelanie do celów ukazujących się).
Po intensywnych zajęciach i wykonaniu strzelań, w dobrych humorach, wszyscy udali się na posiłek regeneracyjny. I jak to zwykle bywa była to pyszna wojskowa grochówka przygotowana prze Restaurację Iskra. Po krótkim odpoczynku jeszcze czyszczenie broni i powrót do Gubina.

Tekst: Leszek Grzegorzak i Ziemowit Patek
Zdjęcia: Grażyna Bartkowiak, Sylwester Cichosz, Dariusz Czyżow, Leszek Grzegorzak, Ziemowit Patek

  • Miejsce: price