log in

O NAS

Stowarzyszenie Strzelecko-Obronne Gubiński Klub Sportowy PIONIER jest stowarzyszeniem proobronnym zarejestrowanym w KRS.

Celem zasadniczym stowarzyszenia jest prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie proobronnym i strzelectwa sportowego.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o własną strzelnicę pneumatyczną (w budowie strzelnica kulowa) oraz o obiekty szkoleniowe jednostek wojskowych.

W szkoleniu uczestniczyć mogą po wstąpieniu do Stowarzyszenia:

- młodzież szkolna od 14 roku życia

- dorośli

Działalność Stowarzyszenia daje możliwość przygotowania młodzieży do przyszłego zawodu w służbach mundurowych oraz aktywnego udziału w zajęciach o charakterze proobronnym.

Ponadto istnieje możliwość uzyskania uprawnień w sporcie strzeleckim (patent strzelecki, instruktor strzelectwa) oraz możliwość posiadania broni do celów sportowych.