log in

O NAS

Stowarzyszenie Strzelecko-Obronne Gubiński Klub Sportowy PIONIER jest stowarzyszeniem proobronnym zarejestrowanym w KRS.

Celem zasadniczym stowarzyszenia jest prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie proobronnym i strzelectwa sportowego.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o własną strzelnicę kulową i pneumatyczną oraz obiekty szkoleniowe jednostek wojskowych.

W szkoleniu uczestniczyć mogą po zarówno młodzież i dorośli.

Działalność Stowarzyszenia daje możliwość przygotowania młodzieży do przyszłego zawodu w służbach mundurowych oraz aktywnego udziału w zajęciach o charakterze proobronnym.

Ponadto istnieje możliwość uzyskania uprawnień w sporcie strzeleckim (patent strzelecki, instruktor strzelectwa) oraz możliwość posiadania broni do celów sportowych i kolekcjonerskich.